Przygotowanie powierzchni do klejenia

Połączenie klejowe jest tym mocniejsze, im gruntowniej zostały oczyszczone powierzchnie w miejscu łączenia.

Siły adhezji mogą być znacznie zwiększone przez:

  • usunięcie obcych warstw powierzchniowych, przez odtłuszczanie lub obróbkę mechaniczą.
  • utworzenie, obróbką chemiczną, nowych aktywnych warstw powierzchniowych.

Odtłuszczanie powierzchni klejonych

Podstawą niezawodnego złącza jest całkowite usunięcie z powierzchni klejonych oleju, tłuszczu, kurzu i innych zanieczyszczeń, ponieważ zmniejszają one siły przylegania kleju w miejscu łączenia. Nadają się do tego wszystkie rozpuszczalniki, które bezśladowo odparowują z mytych powierzchni.

Obróbka mechaniczna

Powierzchnie metalowe często pokryte są warstwę tlenków, której nie można usunąć samym odtłuszczaniem.

Zaleca się wówczas mechaniczną obróbkę powierzchni piaskowaniem, szlifowaniem lub szorstkowaniem.

Przy szlifowaniu papierem ściernym należy zwrócić uwagę na jego odpowiednią ziarnistość (np. 300 do 600 dla aluminium, 100 dla stali).

Po każdej z tych metod części łączone należy dokładnie odtłuścić. Przy klejeniu części gumowych zalecane jest mechaniczne zdjęcie ewentualnych warstw wprasowanych lub nawulkanizowanych

Piaskowanie tworzyw sztucznych proszkami z utwardzonego żeliwa lub elektrorundu sprawdziło się w praktyce.

Powierzchnie gumowe należy uwolnić od środków antyadhezyjnych za pomocą rozpuszczalnika lub papieru ściernego.

Obróbka chemiczna

Niektóre materiały trudnosklejalne (dotyczy to zwłaszcza tworzyw sztucznych), wymagają obróbki chemicznej. Najczęściej stosowanym zabiegiem jest wytrawianie powierzchni. Skład kąpieli trawiących zalecają w swoich poradnikach producenci klejów.