do prototypów, wzorników i modeli

Dynamicznie rozwijającą się technologią jest nowoczesna metoda wykonywania z żywic elementów, detali i części maszyn . Dzięki temu można osiągnąć wiele korzyści ekonomicznych i technicznych:

  • Można szybko i tanio powielić istniejący model, wykonując kilka egzemplarzy "na próbę", do oceny ich własności estetycznych, technicznych i geometrycznych.
  • Można szybko i tanio wykonać krótką serię elementów imitujących poliwęglan, polipropylen, drewno, szkło, a nawet metal.
  • Można szybko i tanio powielić każdy kształt: rzeźbę, część maszyny, część ciała, twór przyrodniczy (korzeń, muszlę, kość i wiele innych).

Dysponujemy kompletną ofertę dla technologii Rapid Prototyping:

  • płyty modelarskie,
  • pasty modelarskie,
  • żywice do odlewania z próżnią i bez,
  • kauczuki silikonowe do wytwarzania form elastycznych,
  • żywice do produkcji form sztywnych,
  • żywice i kauczuki do produkcji form i kształtek wytwarzanych metodę RIM (wtrysk za pomocą szybko utwardzających się żywic).

Przykłady materiałów