Klejenie innych materiałów

Klejenie innych materiałów

Klejenie styropianu Monolith PU 715-1***, Monolith PU 404-1***; VS 889-1
Klejenie płyt wielowarstwowych (sandwich)
Monolith PU 715-1
Klejenie wełny mineralnej z płytami metalowymi lub drewnianymi Monolith PU 404***, PU 715-1**
Klejenie ceramiki Monolith CE 40-3***, EP 2579-1; EP 2510-1
Klejenie korundu (np. ściernice) EP 2579-1, PU 900-2
Klejenie minerałów EP 2579-1; EP 2501-1
Klejenie marmuru EP 2579-1; EP 2579 + Monolith PU specjalny**
Klejenie stal - beton EP 2579-1, EP 2510-1, PU 715-1

UWAGA: powyższe oznaczenia traktować jedynie jako ogólną wskazówkę, nie są to w żadnym razie rekomendacje bezpośrednie. Należy każdorazowo uwzględnić uwarunkowania techniczne i technologiczne.
Pozycje oznaczone * - zastosować odpowiedni primer .
Pozycje oznaczone ** - nawiązać kontakt z konsultantem Proxima Adhesives.
Pozycja oznaczona *** - oznacza: + inne kleje z tej grupy