Klejenie gumy

Klejenie gumy

Klejenie taśm przenośnikowych gumowych klej PKT
Klejenie guma-metal klej PKT; EP 2510-1 i inne kleje
Klejenie guma-tworzywo sztuczne Monolith CE 40-3; CX 50-3
Klejenie guma-drewno klej PKT; Monolith CE 60-3; CE 90-3
Klejenie guma-guma Monolith CX 07-3, CE10-3; CE 15-3; PKT
Klejenie O-ringów Monolith CE 10-3, Monolith CX 07-3
Klejenie okładzin elastycznych w zbiornikach Monolith SE 105-1; EP 2510-1, klej PKT

UWAGA: powyższe oznaczenia traktować jedynie jako ogólną wskazówkę, nie są to w żadnym razie rekomendacje bezpośrednie. Należy każdorazowo uwzględnić uwarunkowania techniczne i technologiczne.
Pozycje oznaczone * - zastosować odpowiedni primer .
Pozycje oznaczone ** - nawiązać kontakt z konsultantem Proxima Adhesives.
Pozycja oznaczona *** - oznacza: + inne kleje z tej grupy