Klejenia montażowe

Klejenia montażowe

Osadzanie (wklejanie) łożysk , tulei, kół zębatych
Monolith seria MH 9..
Zabezpieczanie połączeń gwintowych przed samoodkręcaniem
Monolith seria MH 5..
Uszczelnianie gwintów rurowych
Monolith MH 759-3***, 
Uszczelnianie gwintów hydrauliki siłowej i pneumatyki
Monolith MH 745-3
Uszczelnianie przekładni
Monolith seria MH 1..
Uszczelnianie pokryw blaszanych i misek olejowych
Monoflex CS 4169-1, Monoflex CS 4170-1, Monoseal B 470
Uszczelnianie transformatorów
Monoflex CS 4169-1
Uszczelnianie mikropęknięć w spawach
Monolith MH 191-3
Klejenie montażowe w produkcji elementów pojazdów
Monolith PU 900-1; MS 611-1; 181-1

UWAGA: powyższe oznaczenia traktować jedynie jako ogólną wskazówkę, nie są to w żadnym razie rekomendacje bezpośrednie. Należy każdorazowo uwzględnić uwarunkowania techniczne i technologiczne.
Pozycje oznaczone * - zastosować odpowiedni primer .
Pozycje oznaczone ** - nawiązać kontakt z konsultantem Proxima Adhesives.
Pozycja oznaczona *** - oznacza: + inne kleje z tej grupy