Uszczelniacze

Elastyczne uszczelnianie spoin i szwów w produkcji:

  • wagonów,
  • kontenerów,
  • przyczep,
  • samochodów,

a także w produkcji i montażu

  • urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
  • elementów blach i tworzyw karoseryjnych (bardzo dobra przyczepność do powierzchni lakierowanych, surowych i gruntowanych),
  • natryskowe uszczelnianie szwów spawalniczych,
  • uszczelnianie szwów i spoin w przetwórstwie metali, blach i tworzyw sztucznych.