Klejenie stali nierdzewnej

Wykonawcy przedmiotów i konstrukcji ze stali nierdzewnej muszą często spełniać ostre wymagania dotyczące estetyki wykonania. Zamiast stosować widoczne nity, śruby i wkręty czy też godzić się ze śladami zgrzewów i deformacjami oraz przebarwieniami pospawalniczymi powinni wybierać wygodne klejenie.

Współczesna technologia oferuje szeroki asortyment klejów do tego celu. Bazując na badaniach laboratoryjnych i referencjach producentów oraz własnych kilkunastoletnich doświadczeniach, do konstrukcyjnego klejenia stali nierdzewnej proponujemy w pierwszej kolejności klej MONOLITH 331-1. Klej ten, przy łączeniu stali nierdzewnej, daje spoinę o wytrzymałości rzędu 20 MPa, a jest ona prawie niezauważalna ze względu na swój przezroczysty kolor.

Stal nierdzewną można także kleić lub łączyć technologicznie z wieloma innymi materiałami. Możliwości tego rodzaju przedstawia poniższa tabela:

Symbol kleju Materiały klejone
MONOLITH

s
t
a
l

n
i
e
r
d
z.

s
t
a
l

p
o
s
p.
s
t
a
l

o
c
y
n
k.
A
l
u
m
i
n
i
u
m
M
o
s
i
ą
d
z
M
e
t
a
l
e
P
C
A
B
S
P
M
M
A
P
A
PVC-PCW P
U
P
S
P
o
l
i
e
s
t
r
y
E
p
o
k
s
y
d
y
Ż
e
l
k
o
t
y,

l
a
m.
PE,
PP,
POM
T
e
f
l
o
n,

P
T
F
E
G
u
m
y,

E
P
D
M
S
z
k
ł
o
D
r
e
w
n
o
B
e
t
o
n,

c
e
r.
KLEJE METAKRYLOWE
180-1 O O O O O O O O O O O O O O O O
331-1 O O O O O O O O O
342-1 O O O O O O O O O O O O
345-1 O O O O O O O O O O O O
KLEJE EPOKSYDOWE
SE 105-1 O O O O O O O O O O O O O KT O O O
KLEJE SILIKONOWE i MS - SILANOWE
MS 611-1 O O O O O O KT O O O O KT KT O O O
CS 4170-1 Silikon do uszczelniania metalowych konstrukcji pracujących w podwyzszonch temperaturach - KT
KLEJE CYJANOAKRYLOWE
Stosowanie klejów cyjanoakrylowych w klejeniu stali nierdzewnej - patrz broszura pt. "Monolith, kleje cyjanoakrylowe".
KLEJE ANAEROBOWE
MH 158-3 Uszczelnianie powierzchni płaskich Nie dotyczy.
MH 191-3 Uszczelnianie mikroporów
MH 525-3 Zabezpieczanie gwintów
MH 585-3
MH 595-3
MH 745-3 Uszczelnianie gwintów
MH 759-3
MH 769-3
MH 985-3
Klejenie połączeń tulejowych
MH 994-1
MH 997-3
MH 998-3
INNE PRODUKTY
B 470-1 Uszczelnia połączenia wszystkich materiałów


Objaśnienia: O – dobre klejenie; KT - patrz Karta Techniczna