Elastyczne klejenie konstrukcyjne

Do klejenia materiałów znacznie różniących się współczynnikami rozszerzalności cieplnej, narażonych na drgania, polecamy MONOFLEX MS 611-1.
Jest to elastyczny klej - uszczelniacz na bazie polimeru modyfikowanego silanami. Ten klej utwardza się do postaci gumopodobnej dzięki wilgoci zawartej w powietrzu. Latem i w sezonie grzewczym nalezy pamiętać o odpowiednim nawilżeniu pomieszczenia, w którym przeprowadzany jest proces łączenia elementów.

Przeznaczenie kleju MONOFLEX MS 611-1:

 • przyklejanie podłóg autobusów, tramwajów, chłodni, naczep itp.
 • przyklejanie blach poszyciowych pojazdów,
 • łączenie płyt wielowarstwowych między sobą,
 • wklejanie szyb w świetlikach, osłon w obrabiarkach, itp.
 • przyklejanie usztywnień blach, drzwi i pokryw blaszanych, itp.

Zalety kleju MONOFLEX MS 611-1:

 • znakomicie przywiera do metali, stali, stali nierdzewnej, szkła, tworzyw sztucznych, plexi, powłok malarskich, i innych.
 • złącze działa jak tłumik drgań, kompensuje naprężenia wywołane różnicami  rozszerzalności cieplnej,
 • zapobiega korozji – połączenia są uszczelnione,
 • jednoskładnikowy – prosta aplikacja,
 • odporny na promieniowanie UV (nie żółknie),
 • dopuszcza malowanie – po usieciowaniu można go pokrywać farbami.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE KLEJU MONOFLEX MS 611-1

CechaWartość
Gęstość [g/cm3]1,5
Zmiana objętości (DIN 52451) [%]< 2
tixotropowatośćbdb
Czas formowania skórki (DIN 50014) [min]10 - 15
Szybkość sieciowania (DIN 50014) [mm/24h]3
Twardość Shore'a (DIN 53505)60
Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53504) [MPa]3,0
Wydłużenie przy rozerwaniu (DIN 53504) [%]230
Napręzenie przy wydłuzeniu 100% (DIN 53504) [MPa]1,5

Odporność temperaturowa [oC]
- krótkotrwała [oC]

-40 / +100
do 120

Temperatura nanoszenia [oC]+5 / +40

Do elastycznego klejenia konstrukcyjnego elementów wykonanych z różnych materiałów, także trudnosklejalnych, o dużej odporności udarowej, polecamy klej MONOLITH SE 105-1.
Jest to dwuskładnikowy klej na bazie modyfikowanej hybrydy epoksydowej utwardzający się w następstwie reakcji chemicznej na twardoelastyczną masę.

Przeznaczenie kleju MONOLITH SE 105-1:

 • do klejenia elastycznego metali, stali, tworzyw trudnosklejalnych, do połączeń materiałów różnorodnych,
 • do elastycznego uszczelniania szwów i styków w konstrukcjach pojazdów, kontenerów, w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • do klejenia elementów konstrukcyjnych o wysokich wymaganiach odporności udarowej – wklejanie szyb w wojskowym sprzęcie pancernym (opinia WZI – 985/WT),w bankowozach, etc.

Zalety kleju MONOLITH SE 105-1:

 • posiada dobrą przyczepność do wielu podłoży, nie wymaga gruntowania,
 • ma dużą lepkość, nie ścieka z pionowych powierzchni,
 • nie wykazuje skurczów, spoina jest powierzchniowo równomierna, bez naprężeń,
 • nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów, silikonów, PVC, jest praktycznie bezwonny,
 • wykazuje dużą tolerancję na dysproporcje mieszanych składników,
 • daje się malować po utwardzeniu.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE KLEJU MONOLITH SE 105-1

CechaWartość
Stosunek mieszania (objętościowo)2:1
Tixotropowatośćbdb
Twardość Shore'a (DIN 53505)70
Wytrzymałość na rozciąganie (Różne materiały, szczelina 0,5) [MPa]3,0 do 5,0
Moduł spręzystości [MPa]ok. 2,5
Zmiana objętości (DIN 52451) [%]< 2
Wydłuzenie do zerwania (DIN 53504) [%]> 200

Odporność temperaturowa [oC]
- krótkotrwała [oC]

-40 / +90
+120

Szczegółowe informacje zawierają się w Kartach Technicznych i w Kartach Bezpieczeństwa Chemicznego.