Klejenie tworzyw Nylonbor

Tworzywa konstrukcyjne NYLONBOR charakteryzują się dużą odpornością na agresywne środowiska chemiczne, są przystosowane do użytkowania w bardzo szerokim zakresie temperatur od -269°C do +310°C, mogą pracować w zanurzeniu, a także są bardzo sztywne nawet przy niskiej gęstości. Klejenie takich tworzyw wymaga odpowiedniego doboru klejów, które są równie wytrzymałe i mogą być użytkowane w szerokim zakresie temperatur.

Przy doborze kleju należy uwzględnić:

  • typowość połączenia, rodzaj i wielkość obciążeń przenoszonych przez złącze,
  • środowisko pracy złącza (suche, wodne, olejowe),
  • temperaturę,
  • sposób aplikacji kleju.

W tabeli zebrano najczęściej klejone tworzywa i użyte do tego celu kleje Monolith.

K L E J E   M O N O L I T H   –   W Y T Y C Z N E
D O   K L E J E N I A    T W O R Z Y W    N Y L O N B O R
Klejone tworzywo Kleje MONOLITH zalecane do:
klejenia elementów drobnych sztywnego klejenia konstrukcyjnego

elastycznego klejenia konstrukcyjnego

klejenia folii
PA 6.6 - Poliamid 6.6 (kaprolan + dodatki) CE40-3 331-1 MS 611-1

Monoseal B470-1

VD 6611-1

Monolith CX 07-3

PA 6G - Poliamid odlewany CE40-3 ---
PA 6E - Poliamid wytłaczany CE40-3 331-1
PA6-GSO - Poliamid odlewany z olejem miner. CE40-3 331-1
PA6-GSL - Poliamid odlewany ze smarem CE40-3 ---
PC - Poliwęglan CA20-3 349-1
PC GF 30 - Poliwęglan z włóknem szkl.(30%) CA20-3 349-1
ABS - Akrylonitryl + Butadien+ Styren CE40-3 342-1,345-1
PU - Poliuretan CE40-3 342-1,345-1
PTFE - Teflon CE40-3+CAP-3 --- ---

Monoseal B470-1

VD 6611-1

PE - Polietylen CE40-3+CAP-3 PEPP
PP-H - Polipropylen CE40-3+CAP-3 PEPP
POM - Poliacetal CE40-3+CAP-3 PEPP
POM+PE - Poliacetal + polietylen CE40-3+CAP-3 ---
POM+PTFE- Poliacetal + polietylen CE40-3+CAP-3 ---


Kleje proponowane przez firmę PROXIMA ADHESIVES umożliwiają także łączenie ze sobą materiałów różnych strukturalnie, co ogólnie omówiono poniżej.

Klejenie tworzyw mieszanych

Dwa różne tworzywa sztuczne można kleić ze sobą, o ile do klejenia poszczególnych jej elementów zaleca się ten sam klej.
Jeżeli zalecane są różne kleje, wskazany jest kontakt z naszym doradcą technicznym.

Klejenie tworzyw z metalami

Wymienione w tabeli kleje łączą również metale oraz metale z tworzywami. Klejenie to jest niekiedy możliwe po spełnieniu specjalnych wymogów, między innymi: odpowiednie przygotowanie powierzchni łączonych i użycie aktywatorów.

Zaproponowane w tym artykule kleje do klejenia tworzyw NYLONBOR były wielokrotnie wykorzystywane przez naszych klientów, jednak zawsze zaleca się przeprowadzenie prób własnych, przy uwzględnieniu specyfiki technologii klejenia oraz lokalne uwarunkowania.

Szczegółowe informacje dotyczące parametrów technicznych oraz technologii klejenia zawarte są w Kartach Danych Technicznych. Jeśli dane tam zawarte nie spełnią Państwa oczekiwań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z naszymi doradcami.