KLEJE ROZPUSZCZALNIKOWE

MONOLITH VS 1922-1Klejenie to łączenie materiałów za pomocą kleju – substancji organicznej lub nieorganicznej, mającej właściwości trwałego łączenia materiałów. Kleje rozpuszczalnikowe składają się z płynnego nośnika (może to być np. woda, alkohol, rozpuszczalniki organiczne), bazy i modyfikatorów. Po odparowaniu płynnego nośnika klej zagęszcza swoją strukturę i zmienia się w jednolitą, suchą masę (spoinę) trwale łączącą elementy. Niekiedy dochodzi w nich efekt polimeryzacji, do bazy używa się utwardzacza (aktywatora), którego zadaniem jest polepszenie spoiny. Niektóre z nich muszą być utwardzone termicznie. Oprócz bazy, na której wykonany jest klej rozpuszczalnikowy, dodaje się też żywice syntetyczne i inne dodatki wzmacniające spoinę.

Można nimi łączyć różne materiały np.: gumy, tworzywa, tkaniny, filce, korek, metale, ceramikę, szkło, kamień, drewno, tekturę, beton itp. Nanoszenie odbywa się popularnymi metodami, np.: pędzlem, szpachlą, wałkiem, przez wylewanie lub nakładanie natryskiem.

Rozpuszczalnikiem mogą być benzyny, ketony, estry, aromaty i nawet woda. Ustawodawstwo europejskie nakłada regulacje na niektóre rozpuszczalniki, definiując je jako chorobotwórcze albo narkotyczne działanie na człowieka. Wiele znika nam rozpuszczalników, producenci klejów zaprzestają wytwarzania ich, gdyż są nieopłacalnie np. koszty budowania filtrów i instalacji wyciągowych.


Pod względem bazy surowcowej najczęściej występują:

 • Kleje neoprenowe albo chloroprenowe (CR);
 • Kleje rozpuszczalnikowe poliuretanowe;
 • Kleje na bazie kauczuków naturalnych;
 • Kleje na bazie SBR (styrol – butadien – rubber);
 • Kleje na bazie nitrylowej albo NBR (nitryl – butadien – rubber).

Osobną grupę stanowią dyspersje, gdzie woda stanowi składnik płynny, unoszący zawiesinę nierozpuszczalnych żywic.

Broszura informacyjna:

MONOLITH - KLEJE ROZPUSZCZALNIKOWE

Kleje rozpuszczalnikowe składają się z płynnego nośnika (może to być np. woda, alkohol, rozpuszczalniki organiczne), bazy i modyfikatorów. Po odparowaniu płynnego nośnika klej zagęszcza swoją strukturę i zmienia się w jednolitą, suchą masę (spoinę) trwale łączącą elementy.

Broszura informacyjna:

MONOLITH - KLEJE ROZPUSZCZALNIKOWE

Zastosowania

Kleje rozpuszczanikowe mogą łączyć różne materiały np.:THIXOFIX

 • gumy,
 • tworzywa,
 • tkaniny, filce,
 • korek,
 • metale,
 • ceramikę,
 • szkło,
 • kamień,
 • drewno,
 • tekturę,
 • beton itp.

Nanoszenie odbywa się popularnymi metodami, np.:

 • pędzlem,
 • szpachlą,
 • wałkiem,
 • przez wylewanie lub nakładanie natryskiem.

Kleje rozpuszczalnikowe składają się z płynnego nośnika (może to być np. woda, alkohol, rozpuszczalniki organiczne), bazy i modyfikatorów. Po odparowaniu płynnego nośnika klej zagęszcza swoją strukturę i zmienia się w jednolitą, suchą masę (spoinę) trwale łączącą elementy.

Broszura informacyjna:

MONOLITH - KLEJE ROZPUSZCZALNIKOWE

Typ

KolorLepkość
[mPa·s]
Gęstość
[g/cm3]
Zawartość
ciał
stałych
%
Odporność
termiczna
[°C]

Czas
otwarty
Min.[min]
Max[min]

Wydajność
[ m2/l ]
Metoda
nakładania
Obszar
zastosowań
Kleje na bazie CR – neoprenowe
PKTczarny,
dwuskładnikowy
2500 ± 2500,8724  ± 1,5%<120

5

20

2-3pędzel, wałekCzas przydatności: 4 godz., czas utwardzenia: 2-5 godz.
Odporność na media: słonej wody, na utlenianie w atmosferze, oleje, określone chemikalia, paliwa lotnicze, rozcieńczone kwasy oraz zasady. Stosowany do: klejenie taśm do przenośników, produkcji elastycznych zbiorników na wodę i na paliwa, wyklejania zbiorników stalowych chemo­odpornymi wykładzinami gumowymi, oklejania gumowymi okładzinami bębnów napędowych, przyklejania gumowych uszczelek do pokryw luków okrętowych, przyklejania okładzin z twardego filcu, tworzyw sztucznych, laminatów (unilam) itp.
S 5001-1złamana biel,
dwuskładnikowy
2700 - 33000,8523  ± 2%<120

5

30

3-4pędzel, wałekCzas przydatności: 4 godz., czas utwardzenia: 2-5 godz.
Odporność na media: słonej wody, na utlenianie w atmosferze, oleje, określone chemikalia, paliwa lotnicze, rozcieńczone kwasy oraz zasady. Stosowany do: do budowy pneumatycznych tratew, łodzi i pontonów ratowniczych, do produkcji kamizelek ratunkowych, do przyklejania tkanin wodoodpornych do różnych podłoży, klejenia kombinezonów dla nurków, do produkcji elastycznych zbiorników na wodę i na paliwa, przyklejania gumowych uszczelek do luków okrętowych.
VS 1922-1przezroczysty
czerwony
200 ± 800,81818  ± 1,5%<140

2

40

5-9natryskKlej bez toluenu, wysokotemperaturowy. Stosowany w produkcji samochodów, budownictwie i przemyśle meblarskim.
Thixofix
(S1470)
miodowytiksotropowy--<70

10

15

2,5-3szpachlaJest to klej bardzo uniwersalny, łączy również: drewno, gumę, korek, twarde PVC, skórę, tkaniny, drewno wiórowe, gips, płyty gipsowe, płyty pilśniowe, malowane i niemalowane metale i in.
S 1358bursztynowy5500 – 65000,8828  ± 2%<100

7

20

3-4pędzel, wałekKlej kontaktowy odporny na wysokie temperatury. Skleja gumę, twarde PVC, pianki poliuretanowe (typu poliestrowego lub polieterowego), skórę, włókninę poliestrową, tkaniny, malowane i niemalowane metale. Stosowany w motoryzacji.
S 708złocisto-brązowy4100 – 46000,8725  ± 1,5%<70

2

30

3-4pędzel, wałekKlej uniwersalny, znajduje zastosowanie w produkcji wykończeń wnętrz samochodowych i autobusów, sklepach i barach, produkcji obuwia, mebli, w budowie łodzi i wielu innych dziedzinach przemysłowych.
Kleje rozpuszczalnikowe poliuretanowe
PVCbursztynowy
dwuskładnikowy
2800 ± 4000,8623  ± 1,5%<60 / <120

5

20

2-3pędzel, wałekCzas przydatności: 8 godz., czas utwardzenia: 48 godz.
Sformułowany jako produkt do łączenia ze sobą tkanin PVC i PU (np. w taśmach przenośnikowych) oraz do kompozytów wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) stosowanych np. w produkcji sztywnych kadłubów nadmuchiwanych łodzi, do budowy pneumatycznych tratew, lub w produkcji kostiumów dla płetwonurków.
S 1762MBprzezroczysty100 – 1500,8510  ± 0,5%-

0

5

13natryskStosowany jest do klejenia plastyfikowanego PVC, także z innymi materiałami tam, gdzie istnieje problem migracji plastyfikatorów, jako podkład. odporny na działanie olejów, detergentów oraz wilgoci.
Kleje bazie kauczuków naturalnych
VS 889-1złamana biel54000-600000,81445  ± 3%<60

5

10

1,5 – 2,5pędzel, wałekKlej wielostronnego zastosowania. Do trwałego łączenia różnorodnych materiałów jak np. kauczuki naturalne i syntetyczne (w tym o dużej zawartości styrenu), filcu pokrytego PVC, tkanin tapicerskich oraz tkanin z włókna szklanego z metalem, drewnem, pilśnią. W przemyśle samochodowym nadaje się do klejenia wykładzin i wyściółek. W budownictwie można używać tego kleju do twardego styropianu/styroporu, a także do wyklejania nim powierzchni ścian i sufitów jako materiałem ocieplającym.
Kleje bazie  SBR (Styren – Butadien – Guma)
SN 1634
Trimspray
żółty--19  ± 1,5%<70

0,5

30

6
(z jednego
atomizera)
natryskAerosol o wielu zastosowaniach, szczególnie w motoryzacji. Może być używany do łączenia następujących materiałów: pianki, tekstyliów, dywanów, skór, drewna, tektury, materiałów izolacyjnych. Typowe zastosowania to klejenie okładzin, obicia, pianek lateksowych i z tworzyw, juty, wykładzin i skóry ze sobą lub z metalami, drewnem lub płytą pilśniową. Klei także inne tkaniny, materiały izolacyjne, pilśń i papier. Dobra odporność na UV.
VS 1899-1czerwony
lub
przezroczysty
550 ± 1001,13328  ± 2%<60

0

30

9-11natryskNiepalny, do natrysku. Może służyć do klejenia elastycznych pianek, tkanin bawełnianych, włókien szklanych, drewna i papieru, a także takich materiałów jak malowane lub niemalowane metale, płyty pilśniowe, twarde pianki poliuretanowe.
Kleje bazie  NBR (Nitryl – Butadien – Guma)
VS 1588-1przezroczysty4500 – 55000,8525  ± 1,5%<60

1

10

1,5 – 2,5pędzel, wałekDo trwałego łączenia miękkiego PVC, z dodatkiem plastyfikatora, ale klei również pianki poliuretanowe ze sobą lub do metali. Może być używany jako klej ogólnego stosowana do klejenia drewna, filcu i wiele różnych materiałów. Spoina klejowa jest bardzo dobrze odporna na olej i smary.
Kleje bazie  dyspersji żywicy syntetycznej
VD 6611-1mlecznobiały,
bezbarwny
2000 - 30001,067 ± 1,5 %<80-0,02 – 0,3natrysk, wałekStosowany do powlekania warstwą klejącą papieru (np. etykiet), tkanin i folii z tworzyw sztucznych (np. miękkie PCW, twarde PCW, poliester i polietylen), do naklejania folii na płyty wiórowe i w materiałach typu sandwich do sklejania laminatów poliestrowo-szklanych z pianką poliuretanową. Nadaje się też bardzo dobrze do klejenia warstw polistyrenu.
VD 6612-1mlecznobiały,
bezbarwny
1200 ± 400-69 ± 1 %<80--natrysk, wałekStosowany do powlekania warstwą klejącą papieru (naklejki stałe), tkanin i folii z tworzyw sztucznych (np. miękkie PCW, twarde PCW, poliester i polietylen).
Ze względu na dużą liczbę znajdujących się na rynku gatunków folii należy w każdym przypadku wykonać próby wstępne. Stosuje się też do naklejania folii na płyty wiórowe i w materiałach typu sandwich do sklejania laminatów poliestrowo-szklanych z pianką poliuretanową.