KLEJE POLIURETANOWE

Kleje poliuretanowe to bardzo urozmaicona grupa klejów, w której można wyróżnić kilka podgrup o :zdecydowanie odmiennych właściwościach każda. MONOLITH PU 715-1Sprawia to, że znajdują one zastosowanie w bardzo odmiennych przemysłach.
Wszystkie kleją szeroki asortyment materiałów, toteż producenci najczęściej specjalizujący się w wybranych podgrupach klejów, starają się proponować je we wszystkich możliwych zastosowaniach. Zdarza się, że klient wdraża do produkcji klej, który klei, ale nie jest optymalnym w danym zastosowaniu.
Przy omawianiu klejów najczęściej dzieli się je na jedno i dwuskładnikowe oraz rozpuszczalnikowe.
Cechą wspólną wszystkich klejów poliuretanowych jest ich stosunkowo niska odporność temperaturowa, co w konkretnym zastosowaniu nie musi być wadą. Kleje omawiamy z punktu widzenia zastosowań przemysłowych, zwracając uwagę na niezbędne w aplikacji narzędzia i oprzyrządowania ręczne w przypadku produkcji krótkoseryjnej. Produkcja wielkoseryjna jest specyficzna dla każdego stosującego klej i w tak skrótowej informacji nie może być omawiana.

Broszura informacyjna:

MONOLITH - KLEJE POLIURETANOWE

Urozmaicona grupa klejów. Dzieli się jedno- i dwuskładnikowe oraz rozpuszczalnikowe.

Broszura informacyjna:

MONOLITH - KLEJE POLIURETANOWE

 Stosowane do łączenia:

  • drewna,
  • styropianu,
  • betonu,
  • mat,
  • sklejki,
  • klejenia płyt typu „sandwich”,
  • oklejanie płyt laminatami,
  • wyklejanie ścian stalowych izolacją dźwiękochłonną i cieplną,
  • kotwienie elementów konstrukcyjnych w betonie i tp.,
  • zalewanie urządzeń elektrycznych.

Urozmaicona grupa klejów. Dzieli się jedno- i dwuskładnikowe oraz rozpuszczalnikowe.

Broszura informacyjna:

MONOLITH - KLEJE POLIURETANOWE