KLEJE EPOKSYDOWE

Kleje epoksydowe są to kleje opracowane na bazie polimerowych żywic epoksydowych. Zalicza się je do grupy klejów konstrukcyjnych dzięki ich właściwościom, umożliwiającym uzyskiwanie połączeń elementów konstrukcji o wytrzymałościach odpowiadających tradycyjnym łączeniom mechanicznym. Kleje te nie wnikają głęboko w strukturę materiału, ale odznaczają się znacznym powinowactwem chemicznym z klejonymi materiałami. Warstwa utwardzonej spoiny jest bardzo odporna mechanicznie i dlatego stosuje się takie kleje do materiałów trudnosklejalnych, o bardzo „gęstej” strukturze, jak metale czy szkło, których nie łączą kleje głębokope­netrujące, np. kleje rozpuszczalnikowe.

Kleje epoksydowe występują w postaci jedno lub dwuskładnikowej.

Zalety klejów epoksydowych MONOLITH

Stosowanie w technologii łączenia elementów kon­strukcji klejów epoksydowych MONOLITH posiada istotne zalety:

 • kleje te posiadają właściwość wypełniania zmiennej wielkości szczelin między łączonymi elementami, bez istotnego uszczerbku dla wytrzymałości złącza,
 • nie zmieniają objętości w trakcie procesu klejenia,
 • konstrukcja klejona w znacznie mniejszym stopniu przenosi drgania mechaniczne, a więc jest mniej „akustyczna”,
 • spoiny wykonane przy użyciu klejów epoksydowych MONOLITH posiadają znaczną odporność termiczną, dla niektórych typów w granicach -40°C do ponad +200°C,
 • kleje epoksydowe MONOLITH nie zawierają rozpuszczalników, nie wydzielają zatem szkodliwych oparów,
 • kleje te charakteryzuje dobra odporność na wpływ czynników atmosferycznych i chemicznych,
 • połączenia klejone są lżejsze od tradycyjnych mechanicznych.

Kleje epoksydowe MONOLITH odróżniają się od siebie właściwościami szczególnymi, jak np. MONOLITH SE 105-1, trwaleelastyczny, posiadający atest wojskowy na odporność udarową lub klej MONOLITH EP 2510-1, umożliwiający pokrycie elementów sklejonych piecowym lakierem proszkowym.

Monolith EP 2579-1

Szereg zalet klejów epoksydowych MONOLITH takich jak np.:

 • możliwość zastosowania wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe stosowanie elektronarzędzi lub innych metod technologicz­nych mogących spowodować zapłon czy wybuch – np. w naprawach lub wymianach dokonywanych w instalacjach substancji łatwopalnych,
 • możliwość stosowania w miejscach, do któ­rych doprowadzenia energii elektrycznej jest utrudnione lub niemożliwe,
 • w miejscach, do których doprowadzenie stosownych urządzeń z powodu ich wagi i rozmiarów jest niemożliwe

powodują, że zastosowanie tych klejów w doraźnych, a także systematycznych, okresowych naprawach i wymianach elementów urządzeń i instalacji, jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem problemu.

Broszura informacyjna:

MONOLITH - KLEJE EPOKSYDOWE

Kleje epoksydowe MONOLITH odznaczają się szerokim spectrum zastosowań i ta właściwość zachęca do przeprowadzania prób klejenia przy ich zastosowaniu w przypadkach, kiedy zawodzą inne kleje.

Broszura informacyjna:

MONOLITH - KLEJE EPOKSYDOWE

 Kleje epoksydowe znajdują zastosowanie w klejeniu:

 • stali węglowych,
 • różnych stali stopowych,
 • stali nierdzewnych,
 • aluminium,
 • metali kolorowych,
 • większości twardych tworzyw sztucznych, w tym poliamidów,
 • ceramiki,
 • szkła,
 • elementów kamiennych,
 • drewna,

a także, po przeprowadzeniu prób,

 • do klejenia wielu innych materiałów niestandardowych.
Monolith EP 2510-1


Kleje epoksydowe MONOLITH umożliwiają klejenie wszystkich wyżej wymienionych materiałów jednorodnych, a także klejenie kombinacji tych materiałów, po uwzględnieniu w technologii klejenia ich specyficznych odmienności, jak np. różne współczynniki rozszerzalności cieplnej, różne gęstości materiałów, a więc różne stopnie adhezji, różne jakości i stany powierzchni klejonych. Odmienności te pokonuje się poprzez dobór właściwego kleju do warunków pracy złącza i elementów łączonych, odpowiednie przygotowanie powierzchni, jej właściwe odtłuszczenie oraz zastosowanie właściwej dla danego połączenia technologii klejenia, dobór odpowiedniej warstwy, grubości i kształtu spoiny.

Stosowane powszechnie w łączeniu metali, szkła, betonu, jak np. w konstrukcjach metalowych, stolarce okiennej, okładzinach hamulcowych, itp.

Kleje epoksydowe MONOLITH odznaczają się szerokim spectrum zastosowań i ta właściwość zachęca do przeprowadzania prób klejenia przy ich zastosowaniu w przypadkach, kiedy zawodzą inne kleje.

Broszura informacyjna:

MONOLITH - KLEJE EPOKSYDOWE

Typ

Kolor
Konsystencja

Proporcja
mieszania
(objętościowo)
A:B

Lepkość
[Pa·s]
Odporność
termiczna
[°C]
Maks.
szczelina
[mm]
Wytrzymałość
na ścinanie
[N/mm2]
Czas
przydatności
po zmieszaniu
[min.]
Czas
osiągnięcia
wytrzymałości
wstępnej
w temp. pok.
Czas
osiągnięcia
wytrzymałości
końcowej
w temp. pok.
Obszar
zastosowań

Kleje dwuskładnikowe
EP 2501-1

przezroczysty
syrop

1:1

A: 10
B: 7
-< 2 mm253-4< 10 min.72 godz.Przeźroczysty, może być z powodzeniem stosowany do klejenia szkła, poliwęglanu, PCV i innych twardych przeźroczystych tworzyw sztucznych. Do klejenia metali, ceramiki, kamienia, drewna. Jako zalewa montażowa w elektronice, zwłaszcza tam, gdzie elementy ze względów  technicznych lub estetycznych muszą być widoczne.
EP 2505-1
EP 2507-1

przezroczysty
syrop
(dla EP2505-1
w odcieniu niebieskim)

1:1

A: 10-18
B: 20-40
-34 / +1210,5 mm
(optymalna)
15,460-1208-16 godz.28-48 godz.Klej o konsystencji syropu, przeznaczony do klejenia przygotowanych metali, przygotowanej gumy, poliuretanu, drewna, ceramiki i tworzyw sztucznych. Złącza odporne na duże obciążenia mechaniczne.
EP 2510-1

szara
nieprzezro-czysta
masa

1:1
HT 1,5:1

A:400-820
B:230-690
-40 / +150
HT +10 / +204
0,5 mm
(optymalna)
17,430-606-8 godz.24 godz.Klej konsystencji pasty, przeznaczony do klejenia przygotowanych metali, przygotowanej gumy, poliuretanu i tworzyw sztucznych. Doskonale nadaje się do klejenia SMC bez specjalnego przygotowania powierzchni. Odporny na duże obciążenia mechaniczne, nadaje się do mocowania paneli karoserii i spoilerów w przemyśle samochodowym, w montażach tłumiących wibracje. Wysoka odporność termiczna (HT).
EP 2579-1

beżowa pasta

1:1

A: 100
B: 140
-55 / +100< 3 mm15
(wytrzmałość
na rozciąganie)
60-24 godz.Klejenie metali, także kolorowych, szczególnie aluminium i miedzi, twardych tworzyw sztucznych, drewna, szkła i materiałów ceramicznych. Klej ten sprawdził się w mocowaniu wykładzin do obrabiarek, a także w przyklejaniu listew i kątowników metalowych na krawędziach ramp, schodów itp.
SE 105-1

szara pasta

2:1

--40 / +90< 2 mm59024 godz.48 godz.Doskonała przyczepność do wysokojakościowych blach stopowych, blach obrobionych chemicznie, blach z metali kolorowych oraz wielu tworzyw. Daje doskonałe wyniki w klejeniu materiałów trudno sklejalnych, tworzyw poliamidowych (boramidów, ertalonu), a także szkła organicznego PMMA, poliwęglanu PC.
Pasty naprawcze
Super Metal
P3

ciemnoszara
pasta

3:1

tx-40 / +150-16,22090 min.12 godz.
(pełna
odporność
chemiczna
24 godz.)
Najpopularniejszy  materiał regeneracyjny w postaci pasty, przeznaczony głównie do osadzania łożysk w gniazdach, regeneracji wałków, korpusów maszyn i urządzeń oraz uzupełnień przewymiarowanych rowków wpustowych, wielowypustów, tłoczysk hydraulicznych i zerwanych gwintów.